Pre-PhD

  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009

Kiran Sharma
Email: kiransharma1187@gmail.com

Rakesh Shrivastava
Email: allahabad.21@gmail.com

Ruhar
Email: ruharsingh@gmail.com 

Surabh Kumar Sharma
Email: saurabhsharmalpur@gmail.com

Preetika
Email: pkghawri@gmail.com


Mr. Ajay Kumar Verma
Email: AT gmail DOT com

Mr. Saurav Mandal
Email: saurav DOT mnnit AT gmail DOT com

Mr. Shailesh Kumar Pandey
Email: shaileshp51 AT gmail DOT com 

Mr. Pawan Kumar
Email: pawan DOT omar AT rediffmail DOT com

Mr. Niraj Kumar Khemka
Email: niraj_khemka AT hotmail DOT com

Mr. Dineshchandra Haobijam
Email: dinesh6_h AT yahoo DOT co DOT in


Mr. Avijit Rakshit
Email: avrakjnu DOT gmail DOT com

Mr. Atul Kumar Jaiswal
Email: atulj91 AT gmail DOT com 

Mr. Amarjeet Kumar
Email: amarjeetkant AT gmail DOT com

Ms. Jasleen Gund
Email: jaslingundh AT gmail DOT com

Mr. Rahul Gupta
Email: gupta DOT sbt AT gmail DOT com

Ms. Melissa Reneaux
Email: reneauxm5 AT gmail DOT com

Mr. Vineet Mishra (Discontinue)
Email: pharma DOT vineet AT gmail DOT com

Ms. Debasree Sarkar (Discontinue)
Email: sreesarkar AT gmail DOT com


Mr. Bharti Deepak Ramkumar
Email: deepak DOT bharti03 AT gmail.com

Ms. Preeti Pandey
Email: preetipandey2806 AT gmail DOT com 

Kushal Veer Singh
Email: kushalveer AT gmail DOT com

Shradha Saraf (Discontinue)
Email: shradhasaraf15 AT gmail DOT com

Ms. Neetu Singh Yadav (Discontinue)
Email:  nsneetusingh3 AT gmail.com


Mr. Abdul Qayum
Email: qayum DOT iitk AT gmail DOT com

Mr. Naorem Zequeson Singh
Email: naorem_zequeson AT yahoo DOT co DOT in

Mr. Tanmoy Roy Chowdhury
Email: tanmoy63 AT gmail DOT com

Mr. Prakash Kumar
Email: prakashnathsarasawati AT gmail DOT com

Mr. Vinod Kumar Singh
Email: AT gmail DOT com

Mr. Dharamraj Maurya (Discontinue)
Email: dharamraj22 AT gmail DOT com

Ms. Nivedita Rai (Discontinue)
Email: AT gmail DOT com


Mr. Tausif Khan
Email: tausifkhan AT gmail DOT com

Ms. Swati Sinha
Email: swati_6783 AT gmail DOT com

Mr. Sudhanshu Shanker
Email: sudhanshu DOT bioinfor AT gmail DOT com

Mr. Raja Sudhakar D.
Email: d DOT raja sudhakar85 AT gmail DOT com

C. Rupesh Kumar
Email: roop DOT jnu DOT ac DOT phy AT gmail DOT com

Mr. Parmod Kumar
Email: parmod11 AT gmail DOT com